Informacje dla uczestników funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ w likwidacji

Zakończenie likwidacji

Informujemy, że w dniu 27 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy wykreślił Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz inwestycyjny Zamknięty w likwidacji („Fundusz”) z rejestru sądowego. Tym samym ING Bank Śląski S.A., pełniący dotychczas funkcję Likwidatora, utracił uprawnienia do reprezentowania Funduszu. Ewentualne zapytania lub reklamacje prosimy kierować na adres BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.